June 14, 2017

Styring- og Driftssystem for Gatelys

Systemet er designet for å kunne brukes på pc og nyere tablets og smarttelefoner.


LuxSave har utviklet et system for styring av lys som gjør det enkelt å bestemme når lysene skal tennes eller slukkes. I tillegg til lysstyring tilbyr vi også et totalsystem med funksjonalitet for administrering av gatelys. Systemet gir brukeren full kontroll over all data for lyktestolper og har funksjoner for lysstyring, feilrapportering, drift- og vedlikeholdsplanlegging og rapportering av energiforbruk og er designet for at man enkelt skal kunne ta i bruk de funksjonene som det er behov for. Ettersom systemet er nettleserbasert vil det kunne brukes både fra kontoret på en stasjonær pc og i felt fra en nyere tablet eller smarttelefon.

 

Systemet

Systemet er satt opp for å kunne virke som en samleplattform for lysstyring og kontroll over brukerens data. Ved oppsett av en bruker har vi mulighet for å importere allerede eksisterende GIS-data for å gjøre overgangen så lett som mulig. For tilfeller hvor det ikke eksisterer noe sentralisert data har vi tilgang til lyktestolpedata generert fra flyfoto for alle kommuner i landet. Disse har vist seg å være et utmerket utgangspunkt for å få kontroll over lyktestolpedata på en felles plattform. Systemet er satt opp for å kunne holde oversikt over all data ved lyktestolper som anses som relevante for hver kunde. Det er også mulig å bruke dataene for lyktestolper som faktureringsgrunnlag for energibruk.

I tillegg til å samle all data på ett sted er systemet også satt opp med et arbeidsplanleggingsverktøy. Oppgaver kan legges inn på spesifikke lyktestolper og framgangen kan lett oppdateres fortløpende og vises i kartet for å lett ha oversikt over hvor langt arbeidet til enhver tid har kommet. Siden systemet kan brukes på mobile enheter kan oversikten tas med ut i felt slik at man alltid kan ha oversikten over hva som må gjøres til enhver tid.

 

Oppgaver kan defineres på flere armaturer og oversiktsbildet kan tas med ut i felt for å sitte med all informasjonen nødvendig til enhver tid. De relevante lyktestolpene fargekodes etter hvor langt arbeidet har kommet.

 

Systemet er også satt opp med et feilrapporteringssystem for å raskt og effektivt få oversikt over hva som må utbedres. Feil kan registreres manuelt av teknikere og publikum om ønskelig. Om styringsenheter fra LuxSave er satt opp vil de også automatisk melde eventuelle feil eller alarmer ved det elektriske anlegget.

 

Alarmer kan vises på kartet på samme måte som arbeidsoppgaver. Fargekodene indikerer hvilke lyktestolper som har registrerte feil ved seg og hvor langt arbeidet med dem har kommet.

 

Lysstyring

LuxSave styringssystem benytter styringsenheter som monteres av en elektriker i styringsskapet til området. En styringsenhet kan styre inntil tre lyskretser. Styringsenhetene kobles til LuxSave-systemet som håndterer tenning og slukking. Systemet åpnes på PC, smarttelefon eller nettbrett og flere brukere kan defineres med egendefinerte rettigheter i hele eller deler av anlegget. Informasjon fra hele det tilkoblede systemet kan enkelt finnes her og tidspunkt for tenning og slukking kan defineres for alle kretser.

For å på enklest mulig måte styre belysningen har systemet en innebygget kalender som kan styre alle kretsene på anlegget. Ved å legge inn perioder for tenning og slukking i kalenderen vil systemet vite hvor og når lysene skal tennes eller slukkes. Lyset kan også styres i forhold til soloppgang og solnedgang eller ved bruk av sensorer som fotoceller eller brytere. Om det skulle være behov er det også mulig å manuelt skru på/av hele eller deler av anlegget på kort varsel, som for eksempel ved funksjonstesting. I tillegg til å styre lyset vil LuxSave-systemet også plukke opp feilsignaler automatisk fra kretser det er koblet til. Feilmeldingene integreres i oversiktbildet og gir en komplett representasjon av tilstanden i systemet.

 

Lyset kan styres automatisk av kalendersystemet. Her vises en kalender som skrur lyset på ved solnedgang og av ved soloppgang

 

 

Ved behov kan man også ta manuell kontroll over lysinstillinger. Her skrus krets 1 og 3 på umiddelbart i 15 minutter

 

Referanser

LuxSave har drevet med styring av gatelys for mange forskjellige kunder med et bredt spekter av fokus og krav siden 2010 og har fått flere gode tilbakemeldinger. En liste over våre referanser kan finnes her.

 

Ønsker du mer informasjon, trykk her