Samarbeid med Lyse Elnett

Samarbeid med Norges største forvalter av gatelys

lyse_small

 

 

LuxSave AS gikk før jul inn en avtale med Lyse Elnett om et samarbeid som skal videreutvikle og oppgradere deres lysstyringssystem. Lyse Elnett vil med denne avtalen få et moderne lysstyringssystem for gatelys som vil gi de 16 kommunene store muligheter til å spare strøm samt at de får