June 14, 2017

Referanser for styring og driftssystem av gatelys

Stockholm kommune bruker LuxSave for styring og drift av mer enn 150 000 gatelys. Omkring 90 teknikere bruker LuxSave fra nettbrett og mobil.

“Vi använder Luxsaves programvara för att tända och släcka belysningen i Stockholm med det befintliga styrsystemet ”Komswitch”. Det web-baserade programmet är överskådligt och är enkelt att hantera, även mobilt, vid underhållsåtgärder av belysningsanläggningen”
Anders Hedlund, Belysningsstrateg Trafikkontoret Stockholm Stad

 

Lyse med ca. 75 000 gatelys bruker LuxSave for styring og drift med rundt 30 teknikere på daglig basis. Forbruksrapporter på armaturnivå brukes som grunnlag for fakturering til for eksempel Statens Vegvesen eller Park og Idrett, uavhengig av hvilken kurs eller tennsone armaturene tilhører.

“Lyse har i over fire år benyttet LuxSave for styring av ca 75.000 gatelys, og har besluttet å oppgradere til ny løsning for bedre utnyttelse av LuxSave sin teknologi. Vår opplevelse av LuxSave er positiv, løsningen er driftssikker og robust, og hvis det oppstår problemer responderer de raskt. Systemets løsning med at montører kan styre vei- og gatelysene våre fra mobil og nettbrett gjør arbeidet mer effektivt”
Jarl Hoogstad, Produktansvarlig for vei- og gatelys Lyse Elnett AS

 

Bodø installerer fortløpende Luxsave-utstyr i sine ca. 9000 gatelys og 340 styringer. Utstrakt bruk av alarmtyper og meldinger gjør at utbedring av feil kan planlegges og prioriteres basert på situasjonen.

“Bodø kommune har siden 2013 brukt LuxSave sine styringer til våre gatelys. Denne styringen er skreddersydd til vårt bruk. Dette har vi hatt bare gode erfaringer med. Håper flere vil benytte dette. Servicen har vært upåklagelig. Stiller alltid på kort varsel. Systemet er veldig montørvennlig, tar liten plass i skap. Ingen reklamasjoner så langt. I Bodø sommerslukker vi lysene. Før måtte vi kjøre rundt å utføre dette fysisk, nå holder det med noen tastetrykk. Montørene kan styre dette fra I-Phone ved feilsøking. Med de kriterier som er innlagt har vi merket betraktelig nedgang i strømforbruk”
Johnny Steinbakk, Elektroingeniør ved Teknisk Avdeling Bodø

 

Gran kommune bruker LuxSave både for styring- og drift av gatelys og som et planlegging- og innsynsverktøy for dialog mellom kommune og entreprenører som ved for eksempel masseutskifting av nye armaturer.

“Gran kommune har i flere år brukt LuxSave til styring av våre gatelys. Som en følge av at LuxSave har oppgradert løsningen sin etter en tett dialog om våre behov, har vi valgt å kun installere LuxSave og byttet ut der vi også hadde styringsenheter fra andre leverandører.

Det «nye» LuxSave er blitt så bra og enkelt å bruke at vi nå bruker det som FDV på våres gatelys. Vi bruker det til å merke ut de lampene som det skal gjøres noe med og ser da i kartet når montørene har begynt å jobbe og når de er ferdige. Det er veldig enkelt å merke mange lamper og de er lett synlige i kartet, men det må zoomes litt mye inn for å se de merkede lampene. Jeg merket ut 300 lamper på noen minutter, og da kunne entreprenøren se disse med en gang. Jeg trengte ikke å sende noe over til entreprenøren. Når entreprenøren er ute og jobber med gatelysene og oppdager f.eks. at punktet i kartet ikke stemmer med terrenget kan de enkelt flytte punktet i kartet og «vips» så stemmer kart og terreng. Etter endt oppgradering blir dataene fra LuxSave «sendt» til Norkart for oppdatering av vår database”

Arne Oav Olsen, Leder Samferdsel og Park i Gran kommune