Referanse fra Byåsen Breddefotball

byåsen_feature

 

Byåsen Breddefotball har i høst valgt å installere automatisk lysstyring på våre kunstgressanlegg. Den automatiske lysstyringen er knyttet opp mot banekalenderen i KX og fungerer ved at lyset slår seg på automatisk 15 minutter før trening og slukker 15 minutter etter trening. For Byåsen som da har vinteråpen bane som leies ut fungerer dette glimrende da lysene kun står på når banen er leid ut. Siden banen ligger tett opp til et boligområde blir hensynet til naboene bedre ivaretatt med automatisk lysstyring. Tidligere slo lysene seg på ca. kl.16.00 og slukket kl.23.00 mens nå står lysene på kun når det er aktivitet. I løpet av et år regner klubben med å spare bortimot 40 % på strømutgiftene. Man kan også om man har glemt å legge inn en trening i banekalender styre lysene via mobiltelefon. Man har derfor muligheten til å overstyre kalenderen ved å logge seg inn og slå på lysene via mobil.

Monteringen i 2 skap var gjort i løpet av 2 timer og ved å legge inn treninger og kamptider i banekalenderen så går alt automatisk. Lysene styres også ut fra om det skal være treningslys eller kamplys. På vinteren vil løkkefotballen bli skadelidende ved automatisk lysstyring men man kan da velge å legge inn løkkefotball i banekalenderen til ulike tidspunkt slik at de som ønsker å bruke banen til egentrening også blir ivaretatt. Den automatiske lysstyringen har vært uten problemer fra dag en og vi er sikker på at dette er en god investering for klubben.

Mvh
Heidi Lysholm
Daglig Leder
Byåsen Breddefotball