June 14, 2017

Styring- og Driftssystem for Gatelys

‘Bodø sett fra Rønvikfjellet’ – KaarloNorge/Wikimedia Commons

LuxSave har utviklet et system for styring av lys som gjør det enkelt å bestemme når lysene skal tennes eller slukkes. Systemet oppfyller mange relevante funksjoner for administrering av gatelys som lysstyring, feilrapportering, drift- og vedlikeholdsplanlegging og rapportering av energiforbruk, og er designet for at kunden enkelt skal kunne ta i bruk de funksjonene som det er behov for.

 

Systemet

  • Lysstyring

LuxSave styringssystem benytter styringsenheter som monteres av en elektriker i styringsskapet til området. En styringsenhet kan styre inntil tre lyskretser. Styringsenhetene kobles til LuxSave-systemet som håndterer tenning og slukking. Systemet åpnes på PC, smarttelefon eller nettbrett og flere brukere kan defineres med egendefinerte rettigheter i hele eller deler av anlegget. Informasjon fra hele det tilkoblede systemet kan enkelt finnes her og tidspunkt for tenning og slukking kan defineres for alle kretser.

For å på enklest mulig måte styre belysningen har systemet en innebygget kalender som kan styre alle kretsene på anlegget. Ved å legge inn perioder for tenning og slukking i kalenderen vil systemet vite hvor og når lysene skal tennes eller slukkes. Lyset kan også styres i forhold til soloppgang og solnedgang eller ved bruk av sensorer som fotoceller eller brytere. Om det skulle være behov er det også mulig å manuelt skru på/av hele eller deler av anlegget på kort varsel, som for eksempel ved funksjonstesting. I tillegg til å styre lyset vil LuxSave-systemet også plukke opp feilsignaler automatisk fra kretser det er koblet til. Feilmeldingene integreres i oversiktbildet og gir en komplett representasjon av tilstanden i systemet.

Lyset kan styres automatisk av kalendersystemet. Her vises en kalender som skrur lyset på ved solnedgang og av ved soloppgang

 

  • Drift og vedlikehold

Systemet har også muligheten til å importere GIS-data for å holde oversikt over alle armaturer under styring. Arbeidsoppgaver kan defineres for hvert enkelt armatur og kartframstillingen gjør det enkelt for teknikere å ha oversikt over hvilke armaturer som skal jobbes på. Dette gjør vedlikeholdsarbeid både enkelt å delegere og å ha oversikt over progresjon, også mot eksterne aktører. I tillegg til å bruke GIS-data for oversikt over drift og vedlikehold kan LuxSave-systemet også brukes som et verktøy for å oppdatere disse dataene.

Kartoversikten kan også brukes som et offentlig tilgjengelig feilrapporteringsverktøy slik at problemer i enkeltarmaturer raskt kan identifiseres. Basert på informasjon om hvilke typer armaturer som brukes kan systemet også beregne energiforbruk i alle eller et utvalg av tilkoblede kretser. Dette gjør det enkelt å for eksempel fakturere flere kunder man styrer gjennom samme system.

Oppgaver kan defineres på flere armaturer og status på progresjon kan oppdateres i felt med en gang arbeidet er utført. Bildet viser utskifte av 300 armaturer fra Gran kommune (se referanse)

 

Referanser

LuxSave har drevet med styring av gatelys for mange forskjellige kunder med et bredt spekter av fokus og krav siden 2010 og har fått flere gode tilbakemeldinger. En liste over våre referanser kan finnes her.

 

Ønsker du mer informasjon, trykk her